Janne Svensson - Spunnet socker / demos 1975 - 85

Det här är sångerna som inte blev utgivna på vinyl eller cd. Därmed inte sämre på något sätt än de andra, men de nådde inte hela vägen fram i urvalet som måste göras. Några tillhör mina egna favoriter som till exempel "Då kommer Min Ängel" och "Spunnet Socker".