Ja, vi elsker (seremonielle versjoner) Forsvarets stabsmusikkorps & Schola Cantorum

Denne innspillingen består av tre av Norges viktigste nasjonale sanger, til bruk ved arrangement og seremonier. Eksempler på dette kan være nasjonale minne- og merkedager, statsbesøk, idrettsarrangementer og andre internasjonale evenement der Norge som nasjon opptrer som aktør eller vertskap. "Ja, vi elsker dette landet" og "Gud signe vårt dyre fedreland" er innspilt både instrumentalt og med kor, og det finnes både fullstendige og forkortede versjoner på platen. Dette gir brukeren mulighet til å tilpasse musikken til det enkelte arrangementet hvor de nasjonale sangene skal benyttes. Denne utgaven er et bruksorientert supplement til albumet "ja, vi elsker".