Mariann Marthinussen - Bli Den Du er - Utvalgte Meditasjoner

Som student i Psykosyntese vil de aller fleste stifte bekjentskap med Psykiateren Piero Ferrucci. Han er per i dag en av de få gjenlevende elevene av Roberto Assagioli. Ferrucci har skrevet en praktisk håndbok for sjelen og det å skape større indre kontakt. Boken brukes som pensum ved HumaNova i Norge for førsteårs studenter. Med tanke på dette studiet, og som et som et anbefalt tilleggsverktøy, har Mariann Marthinussen laget en sammenfatning av noen meditasjoner du kan finne i denne boken. Disse meditasjonene er lest inn etter godkjennelse fra Ferrucci selv. Lek og lær mer om hvem du er og hva du er laget av. Lær dine egne koder å kjenne. Lykke til med ditt eget arbeid og din reise og møte med ditt Selv.