Mitt Nav - Bengt Ole Nordstrøm

NAV - En organisasjon med systematisk mistillit og nedverdigelse av kronikere og andre som ikke passer inn."